ปลูกชะอมไร้หนาม ให้รอด ยอดสวย ผลผลิตดี ทำตามนี้

สายยิน พรมชี เกษตรกรวัย 48 ปี  32/1 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทร. 0817400273 ปลูกชะอมไร้ห น า ม โดยเริ่มทำการปลูกชะอมเพื่อใช้บริโภคภายในบ้านก่อน

หลังจากนั้นจึงตอนกิ่ง ข ย า ย จำนวนต้นเพื่อนำยอดมาขาย จากจุดนั้น การปลูกชะอมจึงกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัวแทนการทำนา โดยเริ่มแรกคุณสายยินมีชะอมเพียง 20 ต้น

แต่วันที่การทำนาประสบปัญหาจึงคิดขยายจำนวนต้นชะอมเพื่อนำยอดมาขายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง จากวันนั้น คุณสายยินสามารถขยายจำนวนต้นชะอม เพื่อนำยอดและนำกิ่งมาขายได้จนกลายเป็นอาชีพหลักแล้ว

หลังจากที่ได้กิ่งตอนมาแล้วก็นำมาปลูก สำหรับแปลงใหม่

การเตรียมพื้นที่ปลูก

1.ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกแปลง เ พื่ อ  ป้ อ  ง กันน้ำขังแฉะ นิสัยชะอมชอบน้ำ แต่กลัวน้ำขังแฉะ เพราะจะทำให้เกิด โ ร ค ร า ก เ น่ า โ ค น เ  น่ า ได้

2.ขุดหลุมป ลู กให้มีความกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 20 ซม.

3.ผสมดินที่ขุดมาจากหลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก เ ก่ า อั ต ร า 2 กำมือ และคลุกเคล้า ปุ๋ ย  เ ค มี สูตรเสมอ 16-16-16 , 19-19-19  อั ต ร า 1 ช้อนแกง

4.ระยะปลูกที่เหมาะสม คือ 1×1 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกพื้นที่ต้นชะอมไร้หนามได้ประมาณ 1600 ต้น การปลูกที่ระยะนี้จะทำให้สะดวกในการเก็บยอด

5.หลังจากที่ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 10 ซม. หรือขุดดินราว 1 หน้าจอบ คลุกเคล้าผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยที่ ป  าก ห ลุ ม น้ำกิ่งตอนชะอ มไร้ ห น า มที่เตรียมไว้

6.แกะถุงพลาสติกที่ หุ้ ม รากไว้ออก วางกิ่งชะอมให้อยู่ส่วนก ล า ง ข อง ห ลุ ม กลบดินและอัดให้แน่น

7.รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลา 1-2 เดือนแรกที่ปลูก

ต้นชะอมจะตั้งตัวได้ มีการแ ต ก ย อ ดอ่ อ น เป็นพุ่ม ตัดขายได้เลย การรดน้ำชะอมไร้ใบนั้น ตอนแรกตอนลงหลุมใหม่ๆ รดน้ำวันเว้นวัน พอมันเริ่มติดตาแล้ว ก็ 2-3 วันรดครั้งหนึ่งได้ แต่ถ้าเป็นต้นโตเต็มวัยแล้ว 10 กว่าวันรดหนึ่งครั้งก็เพียงพอ

ที่มา rakbankerd

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

50 − = 48